Privacyverklaring

1. Inleiding
Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten
komen vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen er ook voor dat wij ons houden aan de geldende
privacywetgeving. In de privacyverklaring leggen we u uit wat we doen met de persoonsgegevens.

2. Bescherming van de privacy
OK Storage hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten i.v.m. het verzamelen en/of verwerken
van uw gegevens. Bij vragen kunt u ons contacten via contact@okstorage.nl.

2.1. OK Storage zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan waar nodig.

2.2. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen.

2.3. De privacyverklaring van OK Storage is in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG.


3. Verzamelen van gegevens
3.1 OK Storage verzamelt persoonsgegevens die u heeft aangeleverd. Wij verwerken uw persoonsgegevens als volgt:

  • Bij het aanvragen van een offerte
  • Bij het afsluiten van een contract
  • Bij een bezoek op de website
  • Cameratoezicht
  • Beveiliging van uw gegevens
  • Uw rechten voor inzage
  • Verstrekken aan derden
  • In onze administratie

3.2 Bij het aanvragen van een offerte bij OK Storage verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en uw geboortedatum. De reden dat we dit doen is om contact met u op te nemen over de offerte. De gegevens worden een jaar bewaard, omdat er mensen zijn die zich eerst willen informeren en er pas over een aantal maanden gebruik van willen maken. De gegevens worden een jaar bewaard en niet gedeeld met andere partijen.

3.3 Bij het afsluiten van een contract met OK Storage worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor facturatie en de boekhouding. We verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en uw geboortedatum. De reden dat we dit doen is om eventueel contact met u op te nemen. Tevens verzamelen we betalingsgegevens die nodig zijn om de huur te incasseren. We bewaren deze gegevens zeven jaar, omdat OK Storage dat wettelijk verplicht is aan de fiscus.

3.4 OK Storage maakt gebruik van Google Analytics om inzage te krijgen van het bezoek en gebruik van de website, en op deze manier rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie door OK Storage aan Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan OK Storage te kunnen aanbieden. Via de website worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. OK Storage heeft geen invloed op wat Google met verkregen informatie doet en verwijst de bezoekers voor meer informatie hierover naar het beleid van Google.

3.5 Aan en in het pand hangen meerdere zichtbare camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is aangegeven met stickers en bordjes. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de veiligheid en de eigendommen van OK Storage en de klanten van OK Storage te beschermen. De gegevensverzameling die plaatsvindt is noodzakelijk en dient tot beveiliging van personen en goederen. Toegang tot de camerabeelden is alleen mogelijk voor geautoriseerde personen van OK Storage. De camerabeelden worden maximaal 365 dagen bewaard en daarna worden ze automatisch overgeschreven. Als er een calamiteit heeft plaatsgevonden worden de beelden langer bewaard. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie, ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.

De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

3.6 U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u een ons mag vragen of deze persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Bij vragen over deze verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar contact@okstorage.nl.