Huishoudelijk reglement OK Storage


APP: 085-07373737
mail: contact@okstorage.nl

De door u gehuurde unit is vrij voor u toegankelijk tijdens de vermeldde toegangstijden van 06.00 uur tot 23.00 uur en
gedurende zeven dagen per week. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw
aanwezig te zijn.

Let op : Buiten de toegangsuren werkt uw elektronische toegangscode niet!

Uw toegangscode is strikt persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen als de code in handen
van een derde komt.

Het is niet toegestaan het pand te betreden zonder uw toegangscode ingetoetst te hebben.
In het gebouw en op het buitenterrein van OK Storage geldt een strikt rookverbod.

Het gebruik van de toegangscodes wordt door OK Storage opgeslagen in een computersysteem. Daarnaast worden video-
opnamen gemaakt in en rond de vestiging. OK Storage gebruikt deze informatie uitsluitend bij calamiteiten of overtreding van
de contractbepalingen van de Selfstorage overeenkomst, de Algemene Voorwaarden Selfstorage overeenkomst of dit
Huishoudelijk Reglement.

U dient zich steeds te kunnen legitimeren.

De huurder is verantwoordelijk voor de netheid van zijn eigen unit. De store manager controleert de unit bij opzegging. De
huurder is ook verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is niet toegestaan om enige vorm van
afval, verpakkingsmateriaal e.d. binnen het gebouw achter te laten, op straffe van een boete van € 50,= per overtreding aan
OK Storage te verbeuren, onverminderd het bepaalde in artikel 16 van dit Huishoudelijk Reglement.

Schade aan uw gehuurde opslagruimte dient direct gemeld te worden. Dit kan per App of mail, foto bijvoegen is wenselijk. Sociale controle wordt gewaardeerd en zal discreet behandeld worden.

U bent als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van uw unit met een cilinderslot van het type dat door ons geleverd
wordt. Dit slot is uw eigendom.

Als u uw toegangscode vergeten bent, meldt u zich dan per mail of app.

Uw ruimte opzeggen dient u persoonlijk te doen, met inachtneming van de opzegtermijn. Na het volledig leeg- en bezemschoon maken van uw ruimte kunnen we het contract afwikkelen.

Als derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties, zich met of zonder bewering
van recht feitelijk toegang verschaffen tot het gehuurde, kan OK Storage daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U dient uw spullen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en gedurende het vervoer zelf te verzekeren.

Bij overtreding van één of meer bepalingen uit dit Huishoudelijk Reglement heeft OK Storage het recht om het huurcontract
op te zeggen en/of u, dan wel degene die zich met toestemming van u in het gebouw bevindt, de toegang tot het gebouw te
ontzeggen.

Dit Huishoudelijk Reglement geldt ter aanvulling op de Selfstorage overeenkomst (het huurcontract) en op de Algemene
Voorwaarden Selfstorage overeenkomst.

Huisdieren zijn in de Selfstorage niet toegestaan.

Brandgevaarlijke stoffen, motorvoertuigen of oliehoudende materialen zijn niet toegestaan om in de opslagruimte op te slaan

Het is niet toegestaan om hulp- en transportmiddelen vanuit de Selfstorage mee te nemen. Bij constatering hiervan worden
direct boetekosten in rekening gebracht.